NGƯỜI SỐ 9 LÀ NHÓM CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ HOÀI BÃO, TRÁCH NHIỆM, LÝ TƯỞNG, CHÍ LỚN

Người số 9 có nhiều hoài bão và giấc mơ rất lớn. Họ khao khát và rất nỗ lực được phục vụ và nâng cao đời sống của con người/ nhân loại (nghĩa rộng) hoặc của một nhóm lợi ích nào đó mà họ tôn sùng (nghĩa hẹp). Bản chất số 9 là nhân đạo nhưng để giác ngộ được tinh thần đó, họ phải trải qua chiến tranh. Đó là một thử thách rất lớn người số 9 phải vượt qua.

ĐIỂM MẶT NHỮNG NHÓM NGHỀ PHÙ HỢP CỦA NGƯỜI SỐ 9

NHÓM NGHỀ KHI LỰA CHỌN NGƯỜI SỐ 9 CẦN HẾT SỨC LƯU Ý

NHỮNG NGƯỜI SỐ 9 THỰC TẾ TRONG CUỘC SỐNG

0
Người đã tra cứu
0
Lượt xem trên kênh TikTok Hiểu Về Thần Số Học
0
Người follow trên các trang mạng xã hội
0
Người lựa chọn khóa học của Thienso.vn